Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: maandag 28 maart
Plaats: Culturele Vereniging de Taalbrug locatie Marousi
4de Lagere school Marousi
Sorou 72
15125 Marousi
Tijd: 19:00 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter van het bestuur

2. Verslag controlecommissie

3. Goedkeuring jaarverslag

4. Goedkeuring begroting

5. Verkiezing nieuw lid controlecommissie

6. Vragen en antwoorden
Voor de verkiezing van een nieuw lid van de controlecommissie kunt u zich kandidaat stellen.
De controlecommissie houdt zicht op de financiën van de vereniging. Zij maakt eens per jaar een financieel verslag op dat in de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.
Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail bij de secretaris aanmelden voor deze positie.
Als u nog andere agendapunten wilt indienen, dan kunt u die tot vrijdag 18 maart indienen bij de secretaris van de vereniging (cobidegeldersym@gmail.com)