ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

WAAR U ONS KUNT VINDEN

SCHOOL MAROUSSI (NOORD ATHENE)

SCHOOL VOULA (ZUID ATHENE)

MEER INFORMATIE

Locatie Maroussi:
Sorou 72, Maroussi, Athene | Griekenland
Tel. (+30) 210-6142776 of 210-8067360
Email: maroussi@taalbrug.gr

________________________________________

Locatie Voula: Plapouta 7 & Panos, Voula |Griekenland
Tel. (+30) 211 7153023
Email : voula@taalbrug.gr

________________________________________

Directrice: Maaike Verbogt.