NEDERLANDS ZELF BIJHOUDEN/VERBETEREN

Thuis Nederlands bijhouden

In Nederland zijn uw kinderen in een taalrijke omgeving. Het Nederlands komt als het ware op ze af: overal en altijd. Deze ‘onderdompeling’ is er niet in het buitenland. Daar is het van belang dat u en uw kinderen bewust actief zijn om het Nederlands levend te houden.

De Nederlandse taal bijhouden Als u met uw kinderen in het buitenland verblijft, groeien zij wellicht op in een meertalige omgeving. Maak met elkaar een bewuste keuze: in welke taal volgt mijn kind de verdere opleiding en hoe ver en hoe snel moet hij/zij vorderen in de Nederlandse taal? Het is zinvol om de Nederlandse taal bij te houden. Niet alleen om later succesvol in te stromen in het Nederlands onderwijs, maar ook omdat de eigen taal en de eigen cultuur nauw verbonden zijn met de identiteit en eigenheid van uw kind. Ook het proces van verwerving van een nieuwe taal kan positief worden beïnvloed door de moedertaal aandacht te blijven geven. Behalve door uw kind onderwijs in de Nederlandse taal te laten volgen, kunt u ook thuis veel doen om de Nederlandse taal bij te houden. Tip: lees ook de artikelen over dit onderwerp, rechts in beeld onder 'relevante links'. De Nederlandse cultuur bijhouden De Nederlandse cultuur bijhouden: het lijkt een eenduidige taak, maar het is ingewikkelder dan het lijkt. Dat begint al met het antwoord op de vraag: wat is cultuur? Waarschijnlijk legt iedereen bij het antwoord weer andere accenten. De cultuur van een land valt eigenlijk uiteen in een paar noemers. Om te beginnen is het van belang om aardrijkskundige en geschiedkundige feiten en gegevens van een land te leren kennen: de Nederlandkunde. Daarnaast zijn er de taal en de sociale omgangsvormen - de normen en waarden - die een cultuur mede bepalen. Een derde aspect van cultuur is het zogeheten culturele erfgoed: de hoogtepunten op het gebied van de kunsten. Voor kinderen en jongeren is het meest aansprekende deel van de Nederlandse cultuur misschien wel de cultuur van de jeugd: kleding, muziek, stijlen, school en clubs. De subculturen die onder de jeugd opgeld doen, zijn erg interessant voor jongeren uit een ander land. Regelmatig kennisnemen van die jeugdcultuur voorkomt ook een al te grote vervreemding. Nederlands onderwijs heeft een belangrijke taak bij het cultuuronderwijs in het buitenland. Leerkrachten zullen zich vooral richten op de kennisgerichte onderdelen, zoals Nederlandkunde en het cultureel erfgoed. Ouders kunnen zeker ook bijdragen aan het bijhouden van de Nederlandse cultuur.

Stimuleer uw kind

Als kinderen plezier hebben, zullen ze het spreken van Nederlands niet als een last ervaren. Stimuleer uw kind door via leuke activiteiten met de taal en cultuur bezig te zijn.

Kies een vast moment Ook als uw kind Nederlands onderwijs in het buitenland volgt, is het aan te bevelen om ook thuis de Nederlandse taal te spreken, zelfs al lukt dat elke dag maar even. Kies een dagelijks moment of activiteit, zoals een maaltijd of een voorleesuurtje, waarin u Nederlands met uw kind spreekt. (Voor)Lezen Het is goed om dagelijks voor te lezen en te praten over het verhaal, de karakters en de illustraties. Ook als uw kinderen eenmaal zelf kunnen lezen blijft voorlezen van grote waarde voor de (taal)ontwikkeling van een kind. Het is belangrijk dat u uw kind stimuleert om ook zelfstandig te lezen. Zorg ervoor dat de kinderen thuis een rustige plek kunnen opzoeken waar zij ongestoord kunnen lezen. Het is belangrijk dat kinderen zelf kunnen kiezen en dat de boeken en/of tijdschriften niet te moeilijk, te ‘ver weg’ of te weinig aansprekend zijn. Uitproberen en kiezen uit een stapel helpen daarbij.

Luisterboeken Er is een mooie manier om kinderen de Nederlandse taal te laten beluisteren: tegenwoordig zijn er luisterboeken van bijna alle populaire Nederlandse kinderboeken. Een deel van de luisterboeken wordt bovendien door de auteur zelf voorgelezen. Schrijven Stimuleer het schrijven in het Nederlands. Laat uw kinderen brieven, chats en e-mails schrijven naar familie, vriendjes en vriendinnetjes in Nederland. Films en televisie Kijk regelmatig samen naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd's en luister naar liedjes, verhalen en sprookjes op cd. Organiseer ook eens een echte filmmiddag of -avond met lekkere (Hollandse) hapjes, frisdrank en een aantal leuke Nederlandstalige films en televisieseries.

Internet en televisie

Internettips voor kinderen Er zijn legio websites beschikbaar die interessant zijn voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Onderstaand een kleine selectie: Jeugdjournaal Kidsweek De School tv beeldbank Kennisnet Kids pagina Zappelin Zapp Seven Days Uitzending Gemist U kunt heel veel Nederlandse tv-programma's eenvoudig terugkijken via 'Uitzending gemist'.

Voorlezen en lezen

Consequent thuis Nederlands spreken helpt bij het op peil houden van het Nederlands van uw kinderen. Nederlandse kinderboeken en tijdschriften kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Voorlezen en zelf lezen vergroten niet alleen de woordenschat, maar ook het plezier in de Nederlandse taal.

De grootte van de woordenschat is een van de belangrijkste succesfactoren in het onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat u het lezen van uw kinderen stimuleert. Zorg ervoor dat de kinderen thuis een rustige plek kunnen opzoeken om ongestoord te kunnen lezen. Het is belangrijk dat kinderen zelf kunnen kiezen en dat de boeken niet te moeilijk, te ‘ver weg’ of te weinig aansprekend zijn. Uitproberen en kiezen uit een stapel helpen daarbij. Blijf voorlezen, ook als uw kinderen zelf kunnen lezen; dat is van grote waarde voor de (taal)ontwikkeling van een kind. Tijdschriften Naast boeken kunt u uw kinderen ook tijdschriften voor jongeren laten lezen. Tijdschriften hebben het voordeel dat u er in het buitenland een abonnement op kunt nemen. U zou een abonnement met andere Nederlandse ouders kunnen delen of een Nederlandse kennis een aantal nummers laten verzamelen en opsturen. Ook handig wanneer een abonnement in het buitenland niet mogelijk is.