SPONSORING MOGELIJKHEDEN

CULTUURSPONSORING: BRUG TUSSEN CULTUUR EN COMMERCIE

Sponsoring wordt ten onrechte vaak geassocieerd met massasport en spektakel. Steeds meer bedrijven kiezen evenwel voor andere vormen van kwaliteits sponsoring, zoals cultuur sponsoring.
Wanneer een cultuur of onderwijs vereniging en een bedrijf evenwel samenwerken, moeten ze eerst en vooral bij elkaar passen. Onze verenigingen “De Taalbrug” en “De Lage landen” vervullen de rol van “culturele brug” tussen Griekenland en Nederland/Vlaanderen. De activiteiten van uw bedrijf vormen ook een brug tussen de bewuste landen, maar dan een commerciele.
Als er derhalve “een brug” gebouwd wordt tussen uw bedrijf en onze verenigingen, is er sprake van een perfecte combinatie, waarbij uw bedrijf niet alleen maatschappelijk verantwoord onderneemt, maar ook haar imago van kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en sociale bewogenheid versterkt.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SPONSORING VOOR U ?

 • HET VERSTERKEN VAN UW IMAGO ALS “SOCIAAL BETROKKEN BEDRIJF”
 • HET KWEKEN VAN GOODWILL NAAR HET HOOFDKANTOOR IN NEDERLAND/VLAANDEREN
 • HET VERGROTEN VAN NAAMS EN MERKBEKENDHEID
 • HET VERGROTEN VAN DE BEDRIJFSTROTS EN MOTIVATIE VAN UW WERKNEMERS 
 • HET VERSTERKEN VAN UW IMAGO ALS BEDRIJF, GEASSOCIEERD AAN DE CULTUUR EN WETENSCHAP 
 • DE ASSOCIATIE VAN UW BEDRIJF EN UW PRODUCTEN MET ONZE VERENIGINGEN
  Met betrekking tot de bovengenoemde associatie, wordt de mogelijkheid geboden aan sponsors om hun bedrijfs of een merk naam te associeren met activiteiten van onze verenigingen, zoals feesten, uitjes, sportactiviteiten, zomerkamp, competities met prijzen etc.
  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan rondleidingen van de leerlingen binnen de bedrijven en presentatie van de producten, maar ook aan het financieren door bijvoorbeeld een onderneming als Unilever van een busreis van de leerlingen onder de naam “Altis olijfolie reis” aan het olijfolie museum in Sparti, of bijvoorbeeld de “Jaarlijkse grote Philips energie besparings prijsvraag”, waarbij leerlingen een zo compleet mogelijke originele “studie” kunnen overleggen met concrete voorbeelden van alledaagse mogelijkheden van energie besparing en de beste inzenders Philips producten kunnen winnen.
  Foto’s en eventueel filmpjes van deze activiteiten zullen op de sites van de onze verenigingen getoond worden en deze kunnen tevens op de site, social media of publicaties van de bewuste sponsor gepubliceerd worden.
 •  CONTACT MET HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GRIEKSE STUDENTEN AAN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN.
  Wist u dat de Nederlandse Universiteiten, na het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, op de eerste plaats op de wereldranglijst staan, voor wat betreft het aantal studie programma’s in de Engelse taal.
  Wist u dat er in 2014 meer dan 2.000 studenten uit Griekenland aan Nederlandse universiteiten studeren, wat deze groep op de derde plaats wereldwijd brengt van buitenlandse studenten in Nederland ?
  Onze sites vormen een eerste aanknoopunt voor veel potentiele Griekse studenten die geinteresseerd zijn in informatie over studeren in Nederland. Middels een presentatie op onze sites, komt u derhalve ook in contact met deze mogelijk toekomstige kaderleden van uw bedrijf, alsmede hun ouders, familie en vrienden.

SPONSOR MOGELIJKHEDEN

De site van “de Taalbrug”, biedt drie mogelijkheden van sponsoring: “Premium Sponsor”, “Gouden Sponsor” en “Vriend van de vereniging”.


A. PREMIUM SPONSOR

premium
Onze site biedt de mogelijkheid aan 6 “premium” sponsors om zich middels een roulerende presentatie in de banner rechts boven aan de site te profileren. Op deze locatie met maximale zichtbaarheid, kunnen tot 6 verschillende roulerende boodschappen (statisch beeld of filmpje) getoond worden, elk met een duur van 10 seconden (de maximal interval tijd tussen zichtbaarheid en herhaling, is derhalve 60 seconden). Elke premium sponsor wordt tevens vermeld in de alphabetische lijst op de site, onder de header “Sponsors, vrienden van de vereniging”. In deze lijst wordt de naam van het bedrijf in kwestie vermeld, alsmede het adres en de contact gegevens, het bedrijfs profiel en een link naar de site van de sponsor.
De tarieven voor een sponsorship in de bovengenoemde Premium banner zijn:
- 6 maanden: 2.000 euro
- 12 maanden: 3.000 euro


Β. GOUDEN SPONSOR 

static1.squarespace.com
Onze site biedt de mogelijkheid aan 12 “gouden sponsors”, om zich middels een roulerende presentatie in de twee banners onder aan de home page van de site te profileren. Op elk van deze twee locaties met uitstekende zichtbaarheid, kunnen tot 6 verschillende roulerende boodschappen (statisch beeld of filmpje) getoond worden, elk met een duur van 10 seconden (de maximal interval tijd tussen zichtbaarheid en herhaling, is derhalve 60 seconden). Elke gouden sponsor wordt tevens vermeld in de alphabetische lijst op de site, onder de header “Sponsors, vrienden van de vereniging”. In deze lijst wordt de naam van het bedrijf in kwestie vermeld, alsmede het adres en de contact gegevens, het bedrijfs profiel en een link naar de site van de sponsor.
De tarieven voor een sponsorship in de bovengenoemde sponsor banner zijn:
- 3 maanden: 500 euro
- 6 maanden: 1.000 euro
- 12 maanden: 1.500 euro


Γ. VRIEND VAN DE VERENIGING

img-friend
Alle “vrienden”, die onze verenigingen financieel ondersteunen, krijgen een vermelding op de site onder de header met de titel :“Sponsors, vrienden van de vereniging”. Onder deze header staat een lijst op alfabetische volgorde, waarop de naam van de bedrijfs sponsors en particuliere “vrienden” vermeld wordt, alsmede (zo gewenst) het adres en de contact gegevens, het bedrijfsprofiel en een link naar de site van de “vriend” van de vereniging.
Het tarief voor een “vrienden vermelding” in de bovengenoemde lijst, is 300 euro per jaar voor bedrijven (gratis voor “Premium” en “Golden sponsors” !) en 100 euro per jaar voor particulieren.