BESTUURLIJKE ORGANISATIE

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Het bestuur van de Culturele Vereniging De Taalbrug, staat in voor het dagelijks bestuur van de vereniging en is verantwoordelijk voor het realiseren van haar missie. Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden, allen vrijwilligers, die voor een periode van 3 jaar gekozen worden door de Algemene Vergadering van de leden. Het bestuur vervult een beleidsbepalende en toeziende rol. Het bepaalt de hoofdlijnen van de organisatie, het financiële beleid en het personeelsbeleid. Waar nodig zal het bestuur ook instaan voor uitvoerende taken. Verder onderhoudt het bestuur ook de contacten met het NOB, de ambassades van Nederland en België, en staat het in voor de contacten met de andere NTC-verenigingen in Griekenland.