DOEL

BESTAANSREDEN

Voor de kinderen van onze leden die onze NTC-leslocaties bezoeken, is door de ouders veelal bewust gekozen voor het Nederlands als moedertaal of als tweede taal, en/of voor Nederland of België als het land waarmee speciale emotionele en culturele banden onderhouden worden.

Als centrum voor Nederlandse taal en cultuur in Athene, heeft onze vereniging dan ook een belangrijke missie. Veel kinderen zullen na zekere tijd immers mogelijk naar Nederland of België terugkeren om daar hun schoolloopbaan voort te zetten, of zullen er later voor kiezen om hoger onderwijs aan te vatten in Nederland of Vlaanderen. Anderen zullen dan weer via de kennis van de taal en cultuur de band met het moederland levendig kunnen houden.

MISSIE

Het aanbieden van Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond is dan ook de voornaamste missie van onze vereniging.

Het onderwijs aanbod is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijk individueel niveau en wil een eventuele aansluiting met het onderwijs in Nederland of België zo goed mogelijk laten verlopen.

VISIE

De Taalbrug streeft ernaar dat de leerlingen kunnen instromen in het Nederlands of Vlaams onderwijs, rechtstreeks of met een minimale vertraging en dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs een diploma kunnen behalen dat toegang geeft tot Nederlandse en Vlaamse Hogescholen en Universiteiten.

De Taalbrug wil de komende jaren een hoge kwaliteit van onderwijs blijven aanbieden door te werken met bevoegd personeel, door zorg te dragen voor een heldere communicatie tussen school en ouders en door te werken aan een afwisselend en activerend lesaanbod.

Wij werken continu en planmatig aan de verbetering van ons onderwijs en de organisatie ervan. Goede rapportage in de vorm van het schoolplan, verbeterplannen, de jaarplannen en de schoolgids maken hier deel van uit.