Zomerkampen in Nederland

WWJ Zomerkamp

Stichting NOB heeft besloten om te stoppen met de organisatie van het jaarlijkse NOB zomerkamp, maar de organisatie wordt overgenomen door Breda de Roo van World Wide Juf. Stefan Kops blijft de algehele leiding tijdens het kamp verzorgen.

Wie kunnen er deelnemen?
Leerlingen van groep 7 en 8 (elf en twaalf jaar oud) die de Nederlandse taal goed beheersen en die Nederlands onderwijs volgen op een bij NOB aangesloten school, partij voor afstandsonderwijs of een Europese School. Er kunnen maximaal 42 leerlingen deelnemen.
Het zomerkamp gaat door als er tenminste 25 deelnemers zijn. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Doelstellingen
• Nederlandse kinderen van verschillende scholen in het buitenland de gelegenheid
bieden om elkaar te ontmoeten en samen een week veel plezier te maken;
• Nederlandse kinderen (nader) kennis laten maken met de Nederlandse taal en
samenleving;
• Nederlandse kinderen door een aantal excursies in aanraking brengen met de
Nederlandse cultuur

De inschrijvingen zijn in januari al begonnen. Mocht u vragen of interesse hebben, neem dan contact op met Maaike of Inge.

 

Hollandse zomerweken basisclub

Ook dit jaar organiseert de Basisclub weer twee Hollandse Zomerweken in juli en augustus.

Maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2016 en maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2016 vinden de Hollandse Zomerweken 2016 plaats. Tijdens deze week staat alles in het thema van Nederland. De week is bedoeld voor kinderen (7-12 jaar) voor wie Nederlands de tweede taal is, voor buitenlandse kinderen die in Nederland wonen en Nederlands spreken en voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Schrijf je nu in!

Er wordt op speelse wijze aandacht besteed aan het beter leren beheersen van de Nederlandse taal en er wordt kennis gemaakt met de Nederlandse cultuur en typische gewoonten. De week is kleinschalig en persoonlijk. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar eveneens ruimte is voor gezelligheid. Via een intake (per mail of via skype) wordt in kaart gebracht welk(e) aspect(en) van de Nederlandse taal het kind graag zou willen leren en oefenen. Voor elk kind wordt een plan gemaakt met de doelen van de week.

Kijk voor meer info op: http://www.basisclub.nl/